QQ机器人
行业资讯

QQ机器人成语接龙调整公告
发布日期:2014-12-31 浏览量: 发布人:柠七网络科技
尊敬的M.QQ机器人用户:
       由于近期收到多个用户的建议,因成语接龙游戏在开启状态时当成员发送四个字符就出现提示成语接龙游戏答题错误等,故成语接龙游戏前缀加上符号“#”。
成语接龙命令如下:
      #开启成语接龙系统 -- 开启成语接龙系统
      #关闭成语接龙系统 -- 关闭成语接龙系统
      #成语接龙 -- 开启所在群游戏
      #四字词语 -- 发送#+四个字成语进行答题
      #成语接龙游戏说明 -- 查看成语接龙游戏说明

                                                         爱点网络
                                                         2014年12月31日